Федеральный номер: +8 (800) 700-99-56 доб. 990
Московская обл, г Москва +8 (495) 980-97-90 доб. 161

Ключові навички в резюме: приклади

Професійні навички, які відображаються в резюме, виділяються, зазвичай окремим блоком. У цьому розділі описується та інформація, яка не відображена в посадові обов’язки розділу «Досвід роботи».

Дана інформація є ключовою для майбутнього керівника фірми, так як професійні навички майбутнього співробітника грають важливу роль у виконанні ним трудових обов’язків. Кожен керівник хоче мати компетентного працівника в своєму підприємстві.

Що таке ключові навички в резюме?

Що таке ключові навички в резюме?Професійні навички, відображені в резюме претендента на вакансію, завжди стають об’єктом вивчення керівником компанії. Досвід трудової діяльності і отримане освіти, дають не повну картину професійних якостей претендента на роботу, а ось навички – допоможуть розкрити додаткові напрацювання претендента, рівень його компетенції в відкриту вакансію.

Правильне заповнення цього розділу резюме надасть можливість керівнику фірми зрозуміти без спілкування з претендентом, чи підходить той йому чи ні.

В цьому розділі резюме, розповідається про знання претендента і його досягнення. Здобувачі, які ігнорують цей розділ, роблять непоправну помилку. Також неправильно буде відображення в даному розділі розлогих міркувань про особистісні характеристики претендента.

Тому для повної картини навичок здобувача необхідно відобразити вміння здобувача:

 1. Вирішувати спірні питання.
 2. Забезпечувати планування та організацію трудового процесу.
 3. Оголошувати рішення і нести за них відповідальність.
 4. Критично міркувати.
 5. Забезпечувати ефективне управління часом і підлеглими.
 6. Використовувати програми для мотивації.
 7. Забезпечувати стратегічне мислення, з творчим підходом.
 8. Проводити переговори.
 9. Користуватися комунікативним досвідом, довірою співробітників і вищим начальством.
 10. Правильно мотивувати на результат.
 11. Налаштовуватися на високий прояв енергії та ініціатив.
 12. Концентрувати увагу співробітників і підтримувати його деякий час.
 13. Мати терпіння і гнучкістю, потрібними при спілкуванні з колегами.

( Відео : “Які НАВИЧКИ вказати В РЕЗЮМЕ. Володимир Якуба. ПОРАДИ.”)

Таким чином, якщо здобувач володіє ключовими навичками, перерахованими в списку, і відобразить їх розділі «Професійні навички», то можна впевнено сказати, що рішення про його працевлаштування буде позитивним.

Види ключових навичок в резюме

Види ключових навичокЗаповнюючи розділ про професійні навички, здобувач показує, що він вміє, а не яка він людина. Індивідуальні особливості та ключові навички – це різні поняття. Тому, при заповненні розділу «Професійні навички» не можна змішувати вміння претендента з описом особистих якостей. Наприклад, навичка проведення переговорів зовсім не має нічого спільного зі стресостійкість або відповідальністю здобувача і т. д.

Ключові навички, які відображаються в резюме, можна розбити на наступні види:

 1. Комунікативні напрацювання, вміння проводити переговори, ділове спілкування.
 2. Організаторські навички, досвід планування, вміння розподіляти ресурси, контроль просування проектів.
 3. Лідерські якості, вміння керувати людьми.
 4. Здатність до аналітичного мислення, генерування ідей, володіння стратегічним мисленням.
 5. Прикладні напрацювання, що володіють специфічними особливостями для тієї чи іншої професії.

При заповненні резюме, відображаючи ключові напрацювання, треба використовувати принцип релевантності. Відображений досвід здобувача зобов’язаний відповідати теми резюме. Не можна відображати навички, які не мають відношення до посади, на яку має претензії здобувач. Тут потрібно вказувати тільки навички, значимі для відкритої вакансії.

При відображенні навичок, для зручності читання текст бажано структурувати у вигляді списку. При цьому не можна перестаратися, складаючи занадто великий список. Це створить враження, що здобувач не вміє виділяти головні особливості своїх знань.

Комунікативні навички:

До комунікативних навичок претендента на вакансію можна віднести наступні напрацювання:

 1. Уміння проводити переговори.
 2. Здатність вирішення конфліктів.
 3. Навички знаходження компромісних рішень по залагодженню суперечок.
 4. Претензійна діяльність з клієнтами, врегулювання заперечень.
 5. Уміння виступати на публіці.
 6. Здатність до переконання клієнта.
 7. Грамотна побудова усного та писемного мовлення.

Організаторські навички:

До даного виду навичок можна віднести:

 1. Тайм менеджмент.
 2. Супровід проектів.
 3. Здатність працювати в багатозадачному режимі.
 4. Здатність працювати з великим обсягом даних.
 5. Уміння складати стратегічні плани.
 6. Грамотний розподіл бюджету.

Лідерські навички:

Сюди відносяться:

 1. Уміння керувати людьми.
 2. Налаштування мотивації клієнтів, працівників і т.д.

Прикладні навички:

Дане вміння має відношення до:

 • Користувачам ПК, який вміє працювати з прикладною програмою MS Office.
 • Ведення службової переписки.
 • Діловодства, кадрового ведення обліку персоналу.
 • Володінню зарубіжними мовами.
 • Знання законодавчих норм, вміння користуватися правовими документами.
 • Знання ГОСТів, СНиП тощо
 • «Сліпий» друку (на російській і англійській клавіатурах)

Що писати не треба

Чимало початківців здобувачів роблять одну і ту ж помилку, плутаючи індивідуальні особливості претендента на вакансію з професійними навичками. Тобто, замість того, щоб відобразити, що людина вміє добре робити, вони характеризують себе, заповнюючи в розділі, що є відповідальними, працелюбними, комунікабельними, стресостійкими і т.д.

При цьому, пишуть стандартні штампи, які категорично на прийнятні при заповненні резюме. Таке резюме відразу буде викинуто в кошик.

Які навички треба написати в резюме

Як правило, більшість менеджерів по набору персоналу бажають виявити при перегляді резюме такі дані, які будуть свідчити приналежність здобувача до тієї професії, яка позначена в опублікованій вакансії.

До таких ключових напрацювань можна віднести рівень знань при роботі на ПК, вміння проведення переговорів, здатність залагоджувати конфлікти з клієнтами, вміння користуватися прикладними комп’ютерними ПО, наприклад, з Adobe Photoshop і т. Д.

( Відео : “Пишемо резюме – як писати про ключові навички в резюме”)

Навички та вміння для технічних фахівців: програмістів, системних адміністраторів …

Навички та вміння для технічних фахівців: програмістів, системних адміністраторів ...Навички здобувачів, що мають відношення до комп’ютерної техніки, є абсолютно індивідуальними.

Наприклад, в обов’язок системних адміністраторів входить забезпечення контролю за функціонуванням всіх комп’ютерів фірми, з умінням:

 1. Організації діагностичних перевірок підвідомчих комп’ютерів та іншої оргтехніки.
 2. Постійного моніторингу за можливими ризиками.
 3. Володіння базовою англійською мовою.
 4. Легкості до перегляду інформаційних повідомлень.

Якщо здобувач є програмістом, то в цьому варіанті він повинен відобразити:

 • Якими мовами програмування він володіє.
 • Привести приклад програми, написаної ним.

Лідерські вміння і навички: менеджер, управлінець, директор, адміністратор …

Лідерські вміння і навичкиВизначившись з вакансією, яку хоче отримати здобувач, він зобов’язаний продумати, при заповненні резюме, якими навичками він володіє, які мають відношення до обраної посади. Керівники фірм з особливою принциповістю відносяться до управлінцям, вимагаючи від них нерідко завищені напрацювання.

Претендентам, які бажають отримати управлінську вакансію, знадобиться відобразити такі навички:

 1. Здатність до залагодження суперечок.
 2. Уміння налаштувати робочий алгоритм.
 3. Здатність самостійно оголошувати рішення і відповідати за їх виконання.
 4. Уміння критично мислити.
 5. Ефективно контролювати час і трудові ресурси.
 6. Налаштування мотивації співробітників.
 7. Володіння стратегічним мисленням.
 8. Ефективність проведення переговорів.
 9. Комунікабельність і здатність до входу в довіру.

До переліку навичок може бути доданий пункт, що забезпечує здатність здобувача до одночасного вирішення безлічі завдань, здатністю розподіляти зобов’язання і забезпечувати контроль їх виконання.

Заповнюючи розділ «Професійні навички», кандидат на управлінську посаду може вибрати ті професійні якості, які, на його думку, є сильною стороною. При цьому, ключові навички та особистісні характеристики в цьому варіанті повинні чітко бути розмежовані. Якщо здобувач змішає цих 2 різних понять, то роботодавець розчарується в ньому і шанси на отримання вакансії будуть втрачені.

Навички та вміння для продавців, консультантів, секретарів, банківських працівників …

Навички та вміння для продавців, консультантів, секретарів, банківських працівників ...Здобувачі вакансій продавців, які консультують осіб, фахівців банків і інших посад, які пов’язані постійним спілкуванням з клієнтами, можуть відобразити наступний досвід:

 1. Уміння організувати успішний продаж.
 2. Уміння розподіляти час.
 3. Володіння грамотною мовою, навичками переконання.
 4. Практика ефективного спілкування.
 5. Уміння підходити до клієнта і знаходити компромісні угоди.
 6. Можливість навчання та аналіз інформаційних повідомлень.
 7. Здатність поговорити зі співрозмовником, з видачею компетентних порад.
 8. Здатність до тактовності й толерантності.
 9. Використання творчих ідей.

Якщо здобувач отримає відомості про те, що керівник фірми, в яку останній хоче працевлаштуватися, співпрацює з зарубіжної клієнтурою, володіння іноземними мовами стане перевагою для претендента. І про це треба обов’язково відобразити в резюме, в розділі «Професійні навички» .

Особи, які претендують на вакансії, що мають відношення до сфери обслуговування, зобов’язані володіти навичками, які мають відношення до спілкування, проведенням аналізів і оголошенням тих чи і інших рішень, які використовуються для забезпечення допомоги. Будь-яка діяльність осіб, що відносяться до даної сфери, зобов’язана направлятися на обслуговування клієнтів, що змушує претендента на посаду налаштовуватися на результат.

З огляду на тенденцію до автоматизації та комп’ютеризації технологічних процесів, керівники компаній зацікавлені в оформленні на роботу претендентів, які володіють знаннями іноземних мов, які вміють працювати на ПК, що володіють навичками ділового листування, а також зацікавлених у колективних успіхи фірми.

Приклади ключових навичок

Нижче представлені приклади ключових навичок, які можна використовувати в резюме претендентів на наступні вакансії:

Координатор проектів

 • Просування проектів.
 • Організація різних акцій.
 • Вміння працювати в команді.
 • Робота з величезним обсягом відомостей.
 • Формування бюджету.
 • Проведення переговорів.
 • Трудова діяльність в багатозадачному режимі.
 • Практика зарубіжних контактів.

Керівник відділу продажів

 • Контроль за продажами.
 • Керівництво персоналом.
 • Знаходження і робота з клієнтами, активізація продажів.
 • Навички реалізації продукції.
 • Проведення переговорів.
 • Аналіз продажів.
 • Організаторські здібності.

Директор з логістики

 • Керівництво персоналом, проведення атестації, мотивація.
 • Організаторські здібності.
 • Відповідальне зберігання, логістика складу і транспорту.
 • Регулювання витрат.
 • Здатність до взаємодії з дозвільними структурами.
 • Взаємодія з державними структурами контролю.
 • Створення проектів.

Продавець-консультант

 • Практика по реалізації товару.
 • Знання касових правил.

Головний бухгалтер

 • Досвід ведення одночасного обліку на декількох установах.
 • Знання бухгалтерського та податкового обліку, звітність.
 • Навички проведення валютних операцій.
 • Знання ТК РФ, а також бухгалтерських і податкових законодавчих норм.
 • Досвід проведення перевірок.
 • Навички відновлення бухобліку.

Мерчандайзинг (фахівець з маркетингу)

 • Співпраця в команді.
 • Навички з навчання людей.
 • Уміння користування ПК.

Спеціаліст з ЗЕД

 • Проведення переговорів.
 • Організація і проведення презентацій.
 • Оформлення договорів.
 • Співпраця з митними структурами.
 • Уміння складати контракти.
 • Контролювання валютних операцій.

водій

 • Водійський стаж 10 – 15 років без аварій.
 • Досвід водіння ТЗ представницького класу.
 • Знання маршрутів обласного центру та області.
 • Чудове знання пристрою автомашини.
 • Робота з дорожніми листами.

Навички та вміння для вчителів, що ведуть на семінарах і тренінгах

Навички та вміння для вчителів, що ведуть на семінарах і тренінгах ...Вчителям, а також особам, які ведуть семінарські заняття притаманні інші навички. Претенденти на такі вакансії зобов’язані володіти:

 1. Здатністю до мотивування.
 2. Гнучкістю і терпінням.
 3. Умінням організувати трудову діяльність.
 4. Досвідом налагодження контактів.
 5. Грамотною мовою, з хорошою вимовою.
 6. Увагою в особистісному спілкуванні з співрозмовником.
 7. Ініціативою і енергією.
 8. Вміти концентрувати увагу співрозмовників на певні ситуації протягом потрібного періоду.

Навички та вміння для бухгалтерів, аудиторів

Навички та вміння для бухгалтерів, аудиторів ...Здобувачі вакансій, які стосуються обліку, зобов’язані чітко уявляти вимоги керівництва установи.

Бухгалтери, аудитори та інші особи облікової професії повинні мати:

 1. Аналітичним мисленням.
 2. Здатністю організувати трудовий алгоритм.
 3. Здатністю постійного аналізу.
 4. Грамотним плануванням.
 5. Уважним ставленням до деталей і дрібниць.
 6. Здатністю визначення пріоритетних напрямків.
 7. Виявлення першорядних завдань.
 8. Досвідом роботи з контрольними структурами.

Навички та вміння – приклади для юристів

Навички та вміння - приклади для юристівПретенденти на вакансії в сфері юриспруденції можуть відобразити в розділі «Професійні навички»:

 1. Знання законодавчих норм.
 2. Уміння оформляти угоди, контракти та інші. документацію.
 3. Навички використання електронних законодавчих баз.
 4. Досвід співпраці з контрольними структурами.
 5. Здатність до компромісних угод.
 6. Побудова мети і настройка до її досягнення.

Загальні навички та вміння

Незважаючи на те, що кожна професія вимагає наявність індивідуальних навичок при складанні резюме і прагненню отримати потрібну вакансію, існують деякі загальні навички, які притаманні професіоналам. Перелік таких навичок узагальнено, проте може стати в нагоді не для всіх професій. Даний список може стати в нагоді для шукачів вакансій, не виключено, що зазначені нижче навички можна буде використовувати при складанні резюме.

Нижче пропонується даний список, в який можна включити:

 • Рівень володіння іноземними мовами.
 • Знання програмного мови.
 • Бюджетування.
 • Уміння вести грамотну ділову переписку.
 • Користування клієнтською базою, в т. ч. З моменту її створення.
 • Оперативний пошук даних.
 • Грамотне планування.
 • Аналізаторскіе здатності по продажам (в т. ч. Аналіз продажів конкурентами).
 • Досвід проведення закупівель.
 • Досвід виконання інвентаризацій.
 • Здатність в мистецтві торгівлі (мерчендайзинг).
 • Досвід роботи з ініціативами комерційного вектора.
 • Переговорний досвід.
 • Досвід навчання і мотивації співробітників.
 • Навички прогнозування.
 • Досвід в ціноутворенні.
 • Здійснення прямих продажів.
 • Здатність переконувати.
 • Досвід реалізації товарів по телефону.
 • Знання комп’ютерних ПО: Word, Excel, Photoshop, 1С та т. Д.
 • Здатність не погоджуватися.
 • Досвід користування оргтехнікою.
 • Робота з первинними даними.
 • Організація рекламних кампаній і аналіз ринку.
 • Законодавча експертиза.
 • Уважність при складанні звітів.
 • Збір і складання статистичних даних.
 • Організація різних процесів.
 • Готовність до командної роботи.
 • Самостійність прийняття рішень.
 • Досвід організаційних заходів.
 • Здатність до використання методів переконання.

Підводячи підсумки, можна відзначити, що будь-яка спеціальність може характеризуватися рядом здібностей. Серед представленого списку навичок, обов’язково підійдуть ті вміння, які зможе використовувати здобувач, для відображення їх в складається резюме.

0 0 голосів
Рейтинг статті
Автор: Александр Самойлов
2020-05-10
Понравилась статья «Ключові навички в резюме: приклади»? Расскажите о ней своим друзьям!

Комментарии 0 :
Підписатися
Сповістити про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Вопросы-Ответы
Есть вопросы?
Задайте их нашим специалистам.
Задать вопрос